Les Teles Mallorquines, producte de qualitat artesana

Les típiques teles mallorquines també anomenades “Teles de Llengos” (teles de flames) formen dibuixos i formes geométriques simples, de colors vius i amb infinitat de tonalitats, la majoria són recopilacions de mostres antigues utilitzades des de fa molts d’anys a les cases de l’illa. Actualment, amb la lògica evolució dels gusts dels clients, NOUS DISENYS I COLORS han anat agafant força, el seu ús s’ha anat escampant i ara mateix es pot afirmar que aquests teixits són coneguts a molts de paisos.lenguas mallorquinas

Es creu que el seu origen és oriental, gràcies a l’insularitat de Mallorca com a punt de parada dels vaixells que feien les rutes comercials entre Asia i Europa, aquests teixits amb el pas dels anys han evolucionat i s’han convertit en un producte propi i autòcton. De fet, els coneguts “Ikats” orientals tenen una gran semblança amb les “Teles de Llengos” de l’illa. Teles amb colors tenyits a mà, amb els dibuixos difuminats i discontinus, amb colors molt vius i també irregulars.

S’utilitzen normalment per a la decoració, cortinatges i tapiceries. Les més comunes i usades estan fabricades amb cotó-lli, encara que també es poden fer en seda-lli. El color més clàssic i més antic ha estat des de sempre el blau procedent originàriament de l’indigo natural, avui en dia qualsevol color es possible amb l’aparició dels colorants químics, els quals permeten assegurar els màxims nivells de qualitat.

Disenys Nous. L’interessant combinació entre diseny i artesania

EL MANTENIMENT DELS TEIXITS             PER QUÉ UTILITZAR FIBRES NATURALS?