Les Fibres Naturals

ELS BENEFICIS QUE ENS APORTEN LES FIBRES NATURALS

Al llarg dels últims cinquanta anys s’han introduït dins el mercat tèxtil les fibres sintètiques produïdes massivament per l’home en substitució de les fibres naturals  que s’havien emprat des de temps inmemorials. El motiu es principalment el cost, la facilitat de la seva producció industrial i la seva major uniformitat i resistència quan es destina a usos més específics.

Així i tot, per què usar fibres naturals? Quins són els seus avantatges? Primer de tot perque són 100% naturals, la qual cosa significa que són una opció molt saludable. Tots coneixem l’efecte de transpiració i aïllament tèrmic de les prendes confeccionades amb lli, llana o cotó, les propietats higièniques y antibacterianes naturals del canyom y el lli, etc., la seva suavitat i frescura, el seu tacte natural i agradable.  Totes aquestes característiques les distingueixen amb claritat de les fibres sintètiques.

Sens dubte no existeix un teixit més fresc i higiènic que el lli per roba de llit o tapiceries, és ideal per la pell, no irrita ni produeix alèrgies com alguns teixits sintètics. De fet, estudis realitzats demostren que dormir amb llençols de lli és molt sa, produeix major benestar i un dormir més profund donat que els teixits de lli, al contrari dels sintètics, desprenen ions negatius reconeguts pel seu efecte sanador i la seva capacitat de potenciar les nostres defenses biològiques. Està perfectament demostrat que els teixits fabricats amb fibres naturals milloren la nostra qualitat de vida.

Són fibres que surgeixen directament de la natura. En el cas de les d’origen vegetal provenen de la terra i com és llògic la seva qualitat dependrà de la collita de cada any –si la collita és bona la qualitat de la fibra serà bona i viceversa. Probablement tindràn irregularitats i imperfeccions i serà difícil trobar dos fils exactament iguals. De fet, es diu que el lli és un teixit “noble” perque no menteix, no amaga el seu origen 100% natural, el seu aspecte irregular el fa inconfundible.

Les fibres naturals són una opció sostenible que permet avançar cap a una economia “verda”, basada en l’eficència energètica, amb processos industrials més sostenibles i ecològics, reduïnt al mínim les residus. Les fibres d’origen natural són un recurs renovable per excel.lència, el seu procés de collita i producció necessita menys energia que la que s’utilitza amb les fibres sintètiques i a més genera molta menys quantitat de diòxid de carboni reduïnt la contaminació del medi ambient. Durant el seu procés generen subproductes i residus que poden ser reutilitzats per a produïr altres materials composts amb destinacions molt variades.  I el més important: al final de la seva vida útil les fibres naturals són 100% biodegradables.

A més no hem d’oblidar que el seu cultiu, processament i producció proporcionen l’únic mitjà de subsistència a millons d’agricultors i productors de països en vies de desenvolupament, com per exemple el sector del cotó a l’Àfrica, el jute a Bangladesh o a la India, la seda a China, l’alpaca als Andes, etc. La creixent demanda internacional de fibres naturals per a la fabricació de fibres tèxtils i altres productes, permetrà a aquests països creixer econòmicament, augmentant les inversions en les industries del sector i permetent que puguin accedir amb les seves exportacions als mercats internacionals amb igualtat de condicions.

El gran repte d’aquestes fibres es aconseguir teixits totalment sostenibles, reciclables i biodegradables al llarg de tot el seu cicle vital; des del processament inicial fins a la seva eliminació –una questió de concienciació tant pels productors, els fabricants tèxtils i per descomptat els consumidors finals.