El Manteniment dels Teixits

Sempre es recomanable com a norma bàsica seguir les indicacions que vénen assenyalades a les etiquetes de cada teixit. En general, és necessari tenir en compte varis conceptes per a entendre i posar en pràctica nosaltres mateixos el rentat d’un teixit, davant qualsevol dubte és clar que és millor consultar a un professional.

En primer lloc, s’ha de conèixer la composició del teixit, això és, si es tracta de fibres naturals (vegetals o animals), artificials o sintètiques. Després també és important tenir en compte si són teixits blancs o de colors, si són pàlids o intensos, en aquest darrer cas si volem mantenir-los serà necessari seguir estrictament les indicacions de rentat. Sobretot en quant a temperatura i tipus de rentat, ja que d’aixó dependrà que desapareguin o canviin de tonalitat. Per exemple, rentant teixits blancs generalment es pot utilitzar detergents amb components blanquejants o fins i tot lleixiu si fos necessari, en canvi, per a tèxtils amb colors no es poden utilitzar i és més convenient emprar detergents de caràcter més neutre i reduïr també la temperatura de rentat.

La millor solució per a eliminar taques difícils és actuar sobre elles quan abans millor, no deixar que es resequin i pretractar-les amb algun producte detergent indicat per a tal finalitat, després serà molt més fàcil eliminar-les amb el procediment de rentat habitual.

S’ha de comprovar si es pot utilitzar el centrifugat, amb més o menys intensitat, i també la secadora. Algunes fibres com ara la seda o la llana no ho admeten i és millor que es sequin esteses deixant escórrer l’aigua dels teixits. Si és possible, els teixits en general no s’han d’exposar directament al sol durant molt de temps, ja que els blancs poden engroguir-se i els de color perdre la seva intensitat.

El planxat o el calandrat també té la seva importància i segons la composicio del teixit que es tracti és molt important seguir les indicacions per el que es refereix a temperatura de planxat, generalment, és millor planxar les teles lleugerament humides i abans de planxar-les assegurar-se que no quedin restes de taques ja que podríen queda termofixades al teixit i pràcticament seria impossible eliminar-les.

Quan es faci el primer rentat haurem de considerar també els porcentatges d’encongiment que puguin experimentar els teixits, al llarg i al ample. A l’etiqueta sol estar indicat i si no és així el fabricant o distribuïdor haurà de facilitar tal informació. En cas de teixits amb colors intensos és recomanable la primera vegada rentar-los per separat ja que poden deixar restes de colorant a l’aigua.

 

Per a cada fibra hi ha recomanacions més específiques:

  •  COTÓ:  és una de les fibres d’ús més estès i pot esser rentat sense moltes exigències, a temperatures altes a la rentadora i amb un centrifugat llarg, al rentar-se a major temperatura pot encongir-se més. Els teixits de cotó són forts i flexibles, amb una resistència molt bona als rentats. Admet planxat a temperatura alta.
  •  LLI: el manteniment no és gaire complicat si es segueixen unes sencilles pautes, els teixits de lli es poden rentar amb normalitat igual que el cotó seguint els principis bàsics indicats al principi. Els rentats afavoreixen postivament l’aspecte del lli ja que renoven la capa exterior de la fibra i li donen cada vegada més brillantor i suavitat, però llògicament quant més alta sigui la temperatura i més agressiu el detergent menor serà la vida útil del teixit. Per tant, és recomanable l’ús de detergents neutres sense blanquejants si es vol mantenir el color blanc romput natural o bé si el teixit està tenyit, limitar l’ús del lleixiu i controlar la temperatura de rentat. És millor evitar el centrifugat molt fort per a facilitar el planxat, encara que es pot admetre si és suau. El lli és un teixit amb una forta tendència a arrugar-se, es pot planxar a altes temperatures però és molt important fer-ho quan encara estigui una mica humit.
  •  SEDA:  els teixits de seda són una mica delicats i necessiten més cura, és recomanable que es rentin a mà encara que sí admeten rentat a màquina però amb el programa més suau a 30ºC per a teixits delicats, emprant detergents neutres i evitant els lleixius. El centrifugat i la secadora serà millor evitar-los, millor secar-los estesos o penjats a l’ombra. I en quant a la planxa es recomana fer-ho amb el teixit una mica humit i a baixa temperatura. Davant qualsevol taca difícil o si es tenen dubtes és molt millor consultar a un professional.
  • RAIÓ:  també anomenat “seda artificial” pel seu aspecte brillant i sedós. Es pot rentar a màquina però a baixa temperatura 40ºC seguint els principis bàsics ja esposats, és recomanable no centrifugar ni assecar a màquina ja que els teixits es podrien deformar. Admet perfectament el rentat en sec si no s’indica el contrari a l’etiqueta. El planxat es pot fer a temperatura mitja.
  • LLANA: com que és una fibra animal proteínica necessita una cura especial. S’ha de rentar en fred o a baixa temperatura amb el programa de teixits delicats, si es renta a una temperatura excessivament alta podria encongir-se considerablement. No utilitzar centrifugadora ni assecadora, no assecar-la penjada sino millor extesa en horitzontal ja que de no fer-ho així es pot deformar el teixit. Posar atenció a la temperatura de planxat que es marca a l’etiqueta.
  • POLIESTER:  els teixits de poliéster son molt resistents i realment s’arruguen poc, es poden rentar a màquina a temperatura mitja de 40ºC i també en sec si no s’indica el contrari. Admeten centrifugat i assecadora a baixa temperatura, el planxat també s’ha de fer a baixa temperatura.

 

Els símbols més utilitzats són els següents:

 

 

NOMÉS ADMET RENTAT A MÀ TEMP.MÁXIMA 40ºC

 

RENTAR A MÀQUINA A TEMPERATURA DE 40ºC

  PRECAUCIÓ: RENTAT TEIXITS DELICATS, AGITACIÓ MÍNIMA I CENTRIFUGAT SUAU.
 

 

NO RENTAR EN SEC

 

 

ADMET RENTAT EN SEC AMB  PERCLOROETILÉ

 

 

ADMET RENTAT EN SEC AMB DISOLVENTS CORRENTS

 

 

PRECAUCIÓ AMB EL RENTAT EN SEC

 

 

NO ADMET CENTRIFUGAT

 

 

PLANXA TEMPERATURA BAIXA, MÀXIM 110ºC

 

 

PLANXA TEMPERATURA MITJA, MÀXIM 150ºC

 

 

PLANXA TEMPERATURA ALTA, MÀXIM 200ºC

 

 

ADMET L’ÚS D’ASSECADORA

 

 

NO ADMET L’ÚS D’ASSECADORA

 

 

EL TEIXIT S’HA D’ASSECAR ESTÈS HORIZONTAL

 

 

EL TEIXIT S’HA D’ASSECAR PENJAT

 

 

NO ADMET L’ÚS DE LLEIXIU

 

 

ES POT EMPRAR LLEIXIU